Information om solcellsbidrag från experter i Falun

För att uppmuntra till installationer av solceller i Falun, Borlänge och övriga Dalarna så finns det avdrag att tillgå för din installation. Det har under de senaste åren varit en kombination av olika stöd som har kunnat begäras. Detta har gjort att antalet installationer i Sverige har ökat markant på senare tid, vilket har positiva effekter. För att hitta rätt kalkyl för din installation sammanställer vi nedan vad som gäller kring bidrag och avdrag.


Vilka bidrag och avdrag finns det att tillgå vid installation?

Det tidigare incitamentsprogrammet som funnits kring solcellsinstallationer i Sverige, kunde användas av privatpersoner, företag och offentliga aktörer till och med 7 juli 2020. Ett nytt förslag på program är under behandling. Detta upplägg skulle innebära att en privatperson har möjlighet att göra ett skatteavdrag på 15 % av kostnaden för inköp av solceller samt installation. Detta program kommer att träda i kraft tidigast 1 januari 2021.

  • Vid sidan av incitamentsprogrammet, finns även möjlighet att använda sig av ROT-avdraget för en installation av nya solceller på ditt hus i Falun
  • ROT-avdraget möjliggör att du kan göra avdrag på 30 % av arbetskostnaden, med ett maxtak på 50 000 kronor

För en solcellsinstallation motsvarar arbetskostnaden cirka 30 % av totalinvesteringen du gör, så totalt sett skulle ROT-avdraget hjälpa dig att få 9 % avdrag av den totala kostnaden för material och installation. 

Hur lönsamt är det att installera solceller i Falun?

För att få en mer komplett bild av värdet kring en installation av solceller, är det viktigt att ta i beaktande anläggningens produktion under hela sin livstid. En anläggning håller normalt sett i 25-30 år, vilket innebär en lång period av el som produceras av din installation. Den investering som du gör vid installationen kommer att betala av sig efter ett antal år, och din anläggning kommer då istället att generera ett överskottsresultat.

  1. En komplett lönsamhetsberäkning av din anläggning kan göras när initiala utredningar har gjorts för din bostad
  2. Typ av solceller, möjlig omfattning, beräknade soltimmar, är exempel på faktorer som kommer att påverka hur snabbt din anläggning återbetalar sig
  3. Enkelt beskrivet kan en större anläggning producera mer el och därmed snabbare återbetala sig

Storleken på anläggning avgör hur stor anläggning som är möjligt att installera i din bostad. Här hjälper din elinstallatör dig med beräkningen.

Hur kan du få hjälp med dessa frågor?

För att en solcellsinstallation ska planeras och genomföras rätt, bör du anlita professionell hjälp redan från start. I dialog med våra rådgivare på kommer vi titta på de förutsättningar som gäller i din bostad, samt hjälpa dig med vilken typ av anläggning som är att rekommendera. I samband med detta är det enkelt att titta på totalkalkylen och hur du går tillväga för att ansöka om tillgängliga avdrag och bidrag. Kontakta oss redan idag för att få hjälp med solceller till ditt hus i Falun.

Kontakta oss när du behöver solceller i Falun

Behöver du tips och råd gällande solenergi och solceller till ditt hus i Falun? Varmt välkommen att kontakta oss för att boka gratis hembesök, där vi kan berätta mer om oss och vägleda er i projektet!